Giảm thuế để khống chế thị trường ngầm bất động sản

nhadat-1348646946_480x0.jpg
Chính sách thuế mới có thể hạn chế thị trường ngầm bất động sản.

Nguyên nhân thị trường ngầm bất động sản phát triển mạnh, theo Tiến sĩ Thái Bá Cẩn, Viện Nghiên cứu tài chính, là do quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng đất còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, việc hợp thức hóa các quyền bất động sản diễn ra quá chậm chạp, chưa có nguyên tắc, phương pháp định giá bất động sản chưa khoa học. Ngoài ra, cả bên bán và mua đều phải nộp thuế và phí quá cao (3-5% giá trị đất) nên họ tìm cách trốn tránh.
Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản hiện vẫn còn nhiều yếu kém. Cho đến nay, vẫn chưa có một cơ quan đăng ký thống nhất về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Việc ban hành văn bản để quy định cụ thể luật liên quan đến bất động sản rất chậm và đôi khi chồng chéo.
Theo các chuyên gia tài chính, để có thể hạn chế, tiến tới chấm dứt sự lộng hành của thị trường ngầm, trước tiên cần thực hiện từng bước không hạn chế đối tượng được quyền mua bán, chuyển nhượng, thuê mướn, thế chấp… bằng bất động sản, nhưng vẫn phải quản lý bằng các cơ chế pháp lý hiệu quả hơn. Do vậy, “chính sách thu thuế sử dụng đất” sẽ xác định giá tính thuế đối với đất phù hợp với giá trao đổi trên thị trường bất động sản, quy định thuế suất hợp lý, thực hiện thu thuế bằng tiền và áp dụng ổn định trong nhiều năm. Thêm nữa, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng và hình thành thuế tài sản với nội dung chủ yếu là thu thuế đối với nhà đất, điều chỉnh và nâng lên thành luật, thu lệ phí trước bạ, hệ thống một số chính sách thuế với cấp thẩm quyền sử dụng đất, sửa đổi thuế giá trị gia tăng…
(Theo DĐDN)

1gom