Tổng thống Mexico bị theo dõi?

vv1a-1348578405_480x0.jpg
Tổng thống Vincente Fox.

Cố vấn Zinser cho biết, không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Fox bị các đối thủ đối lập thám thính trong thời kỳ cao điểm ông ra tranh cử tổng thống tháng 7 năm ngoái. Chiến thắng của ông thời kỳ đó được nhiều người coi là mang tính lịch sử vì đã chấm dứt 71 năm cầm quyền liên tục của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI). Tuy nhiên, ông Zinser không tiết lộ chi tiết các vụ do thám hay thời điểm kết thúc việc điều tra.
Hồi đầu tháng, nội các của Tổng thống Fox từng tuyên bố đã xoá sổ một đường dây gián điệp chuyên nghe trộm điện thoại của các chính trị gia và quan chức cấp cao từ năm 1994. Ngay từ lúc đó, chính phủ đã tiến hành một cuộc điều tra trên diện rộng. Từ khi đường dây bị phanh phui, một số quan chức cao cấp ngay lập tức lên tiếng phàn nàn họ đã bị nghe trộm điện thoại. Còn bị như thế nào thì họ lại không tiết lộ.
Theo các nhà điều tra, các nhóm gián điệp đang ngày đêm rình rập thông tin từ các đảng phái chính trị lớn như Đảng Hành động Dân tộc (PAN) của Tổng thống Fox, đảng cánh tả Dân chủ Cách mạng (PRD). Aguilar Zinser cho rằng, những nhóm gián điệp đang hoạt động lét lút đều có một chút “kế thừa nào đó” của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI).
Bá Thuỳ (theo Reuters)

1gom