Taliban: ’Chúng tôi sẽ trở lại trong một tháng nữa’

Razaq cho biết, giáo chủ vẫn sống khoẻ mạnh và đang tổ chức lại quân đội của mình. Ông nhờ Razaq chuyển đi thông điệp tới toàn thế giới rằng Taliban sẽ đánh chiếm lại Afghanistan trong vòng 1 tháng. “Lúc này, chúng tôi tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, một lực lượng lớn các chiến binh trung thành đã được triển khai gần Kandahar”, cựu bộ trưởng quốc phòng Afghanistan nói.
Razaq cũng tiết lộ bin Laden đã đi khỏi Tora Bora từ khoảng nửa tháng nay. Tin này do chính giáo chủ Taliban khẳng định với ông.
 H.F. (theo PTI )

1gom