Cơ cấu tiền thưởng của Australia Mở rộng 2002

(Các giải thưởng được tính bằng đôla Australia)

 Nội dung đơn nam và đơn nữ 
 Nội dung đôi nam và đôi nữ 
 Nội dung đôi nam nữ phối hợp 
 Thi đấu ở vòng loại (nam và nữ) 
 Tổng cộng  16.500.000

(Theo AusOpen)

1gom