Dân số Việt Nam đã lên đến 80 triệu người

Cũng theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Tư liệu Dân số thuộc Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em, trong vòng 1 năm (từ 1/7/2001 đến 1/7/2002), dân số Việt Nam tăng 1.029.600 người, nghĩa là 65.800 người/tháng, 2.821 người/ngày và 117 người/giờ.
Sài Gòn Giải Phóng

1gom