Thanh Lam muốn học wushu

Ca sĩ Thanh Lam.
Ca sĩ Thanh Lam.

Hiện nay, do thời gian tập luyện của Hiền rất kín nên chưa thể thu xếp giúp Thanh Lam được. Tuy vậy, Hiền cũng đã hứa sẽ giúp ca sĩ tập wushu. Có lẽ Lam đang chuẩn bị xây dựng những chiêu mới trên sân khấu.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)

1gom