Chỉ số chứng khoán tiếp tục trượt dài

Theo một chuyên gia chứng khoán tại Hà Nội, giá nhiều cổ phiếu hiện nay là hợp lý, chưa đến mức quá rẻ. Riêng tỷ lệ cổ tức trên thị giá đã cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm: BBC 11,5%, CAN 9,9%, BPC 9,8%, SAV 9,7%, HAP 9,5%, AGF 9,2%, GIL 9,2%, BT6 9,1%, TRI 8,5%, SAM 8,3%… 
Tuy nhiên, các nhà đầu tư với gần 3 năm kinh nghiệm, trong đó có nhiều người nước ngoài đã không đón nhận cơ hội hấp dẫn này. “Có thể họ ngồi chờ chỉ số chứng khoán tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, VN-Index khó có khả năng rớt xuống dưới 160 điểm”, chuyên gia nhận định.
Tuần này có 518.900 cổ phiếu được giao dịch (tăng 8,1%), trong đó thoả thuận là 146.000 (REE 30.000, AGF 10.000, BBC 16.000, GMD 90.000). Người nước ngoài mua vào 97.700 cổ phiếu GMD. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường là 11,31 tỷ đồng (tăng 21,6%).
Bảng tổng kết giao dịch cổ phiếu khớp lệnh tuần từ 10-14/03:

Cổ phiếu Giá cuối tuần trước Giá cuối tuần này % Thay đổi Khối lượng tuần trước Khối lượng tuần này % Thay đổi
AGF 26.000 26.100 +0,38 30.400 20.700 -31,9
BBC 13.800 13.900 +0,72 24.300 27.500 +13,1
BPC 16.300 15.700 -3,68 12.000 12.000 0
BT6 16.700 16.400 -1,79 11.900 17.500 +47,0
BTC 18.500 17.500 -5,40 3.000 5.300 +76,6
CAN 16.500 16.100 -2,42 11.200 2.700 -75,8
DPC 13.700 13.500 -1,46 3.800 3.200 -15,7
GIL 28.800 27.200 -5,55 5.600 6.600 +17,8
GMD 34.500 34.200 -0,87 16.800 30.500 +81,5
HAP 32.800 31.500 -3,96 6.000 6.900 +15,0
HAS 19.400 19.700 +1,54 2.500 1.400 -44,0
KHA 22.000 21.500 -2,27 12.900 12.100 -6,2
LAF 23.000 22.500 -2,17 3.500 1.400 -60,0
REE 15.800 15.500 -1,89 95.000 130.000 +36,8
SAM 19.300 19.100 -1,03 31.300 42.000 +34,1
SAV 16.400 16.400 0 64.300 27.700 -56,9
SGH 13.800 14.000 +1,44 2.800 5.900 +110,7
TMS 33.000 31.100 -5,75 1.500 11.300 +653,3
TRI 21.900 21.000 -4,11 3.700 4.100 +10,8
TS4 17.500 17.000 -2,85 1.800 1.700 -5,5
VTC 20.600 20.300 -1,45 17.500 2.400 -86,2
VN-Index 164,02 161,30 -1,65      

Minh Long

1gom