Cần Thơ cấm công an xin số tốt khi đăng ký xe mô tô

Công văn cũng nêu rõ, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý xe không được vì tình cảm cá nhân mà cho hoặc lựa số tốt, sai với quy trình.
(Theo Thanh Niên)

1gom