VKS huyện Bình Long, Bình Phước thua kiện

Theo nguyên đơn, tháng 12/1996, cô Hà (ở phường 10, quận Bình Thạnh, TP HCM) thỏa thuận với VKS Bình Long về việc trang bị màn cửa cho Viện, tổng giá trị gần 16 triệu đồng, thanh toán làm hai đợt. Sau khi thanh toán xong đợt một, VKS đã không thanh toán nốt đợt hai (số tiền 6,48 triệu đồng), trong khi vẫn đưa vào sử dụng số màn cửa này.
Cô Hà khởi kiện và TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên buộc VKS Bình Long thanh toán nợ gốc, tiền lãi và nợ quá hạn cho cô Hà, tổng cộng hơn 9,2 triệu đồng. Nguyên đơn không thỏa mãn đã kháng cáo, yêu cầu VKS Bình Long phải thanh toán thêm tiền đi lại đòi nợ… Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của cô Hà, buộc VKS Bình Long phải trả thêm 592.000 đồng.
(Theo Thanh Niên, 31/3)

1gom