Công ty cổ phần thứ 14 được niêm yết chứng khoán

Savimex hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, với tổng vốn điều lệ trên 40,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng cổ phiếu mà Savimex được phép niêm yết lại là 4,063 triệu cổ phiếu.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

1gom