Mô tô cảnh sát của các nước

Click vào ảnh Click vào ảnh Click vào ảnh
Môtô của cảnh sát Barcelona. BMW K100rt của cảnh sát Luxemburg. BMW F650 của cảnh sát Pháp.
Click vào ảnh Click vào ảnh Click vào ảnh
BMW K75 cảnh sát quan đội Đức.  BMW K RT của cảnh sát Bỉ. BMW R80 của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Click vào ảnh Click vào ảnh Click vào ảnh
MZ Kanuni của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Harley Davidson của cảnh sát Iceland. Môtô cảnh sát Helsinki.
Click vào ảnh Click vào ảnh Click vào ảnh
BMW K100RT của cảnh sát Đan Mạch. Honda 750 VFR của cảnh sát Nhật. Chiếc Guzzi 850T5 của cảnh sát Italia.
Click vào ảnh Click vào ảnh Click vào ảnh
Yamaha 650 của cảnh sát Hungary. BMW K của cảnh sát Thuỵ Sĩ. Honda 1100 XX CBR 900 của cảnh sát Anh.

 Xuân Tùng (theo scawin)

Close [X]
1gom
1gom