Bán chứng khoán, nhận tiền ngay

Theo đó, tất cả khách hàng có tài khoản giao dịch tại SSI và IBS nếu có nhu cầu sẽ được Techcombank cho vay ứng trước số tiền bán chứng khoán của mình. Lãi suất cho vay ứng trước này sẽ được Techcombank áp dụng theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn tại cùng thời điểm.
Với dịch vụ này, khách hàng sẽ nhận được tiền bán chứng khoán ngay thay vì phải chờ tới 3 ngày theo quy định.
(Theo TBKTVN)

1gom