Diana không được người dân xứ Wales yêu mến

Theo ông James, các phương tiện thông tin đại chúng chính là thủ phạm phóng đại niềm tiếc thương của dân chúng dành cho công nương bạc mệnh này.
Kết luận của Thomas dựa trên cuộc phỏng vấn khoảng 500 dân xứ Wales. Chỉ ít người coi Diana như một vị thánh, vài kẻ tỏ vẻ thù địch, phần đông còn lại thì ôn hoà, không quý mến cũng chẳng thù ghét, chỉ cảm thấy đồng cảm cho cuộc đời bi kịch của nàng.
Lan Anh

1gom