Bất cập xung quanh việc thành lập Trung tâm Bóng đá TP HCM

Phó giám đốc Sở TDTT Trần Văn Mui, Chủ nhiệm dự án thành lập Trung tâm, từng khẳng định: “Không có chuyện Trung tâm Bóng đá và LĐBĐ giẫm chân lên nhau”. Tuy nhiên, trong các văn bản then chốt (một đã có, một dự kiến) của hai tổ chức này lại có nhiều điểm giống nhau. Đơn cử, điểm 1 điều II của đề án thành lập Trung tâm chỉ rõ chức năng của Trung tâm là: “Quản lý toàn diện các hoạt động bóng đá trên địa bàn TP”. Còn tại điều 5 chương 2 điều lệ LĐBĐ TP HCM điểm 1 ghi: “LĐBĐ TP HCM có trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động bóng đá trên địa bàn TP”. Vậy thì Trung tâm và Liên đoàn, tổ chức nào sẽ quản lý và chịu trách nhiệm điều hành bóng đá TP HCM?
Ở điểm 3, phần chức năng, đề án thành lập Trung tâm có ghi: “Trung tâm thực hiện pháp lệnh về TDTT của Nhà nước, những quy chế, điều lệ của LĐBĐVN, ban hành cho HLV, trọng tài, VĐV các CLB bóng đá, hệ thống năng khiếu và tổ chức các giải của TP HCM, quốc gia và quốc tế”. Trong khi đó, tại điểm 4 điều 5 điều lệ LĐBĐ TP cũng nêu tương tự. Phải chăng Trung tâm Bóng đá thực chất chỉ là bản sao của LĐBĐ TP HCM?
Việc thành lập nhằm mục đích gì khi các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ không có gì mới so với sự điều hành của LĐBĐ TP HCM hiện tại?
Có lẽ, việc Sở TDTT chủ trương thành lập Trung tâm chẳng qua là một giải pháp xử lý trước hoạt động không hiệu quả của LĐBĐ TP HCM thời gian qua. Sự không hiệu quả ấy thể hiện trên nhiều mặt: bộ máy hoạt động kém, không có sự đoàn kết, mạnh ai nấy làm, tài chính của Liên đoàn chỉ trông cậy vào công tác tổ chức thi đấu và đang có dấu hiệu giảm sút. Sở TDTT nên có chỉ đạo để củng cố Liên đoàn và chỉ nên thành lập Trung tâm Đào tạo bóng đá TP HCM hơn là lập ra Trung tâm Bóng đá với nhiệm vụ và quyền hạn như dự kiến.
(Theo Thanh Niên, 6/7)

1gom