GMD tăng giá 1.000 đồng

Cùng tăng giá với GMD còn có BT6 và SAV với các mức thấp hơn, lần lượt 100 và 200 đồng. Ba cổ phiếu này đã nâng Vn-Index lên 176,47 điểm, tăng 0,7%. 
Thị trường vẫn tập trung vào các loại cổ phiếu REE, KHA, BT6. Số còn lại giao dịch ở mức thấp. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1,2 tỷ đồng. 
SGH hiện vẫn là cổ phiếu thấp giá nhất, 13.400 đồng/cổ phiếu. Liền kề trên giá SGH trên bảng tổng sắp có DPC và BBC, cùng 15.000 đồng/cổ phiếu. 
Kim Tinh

1gom