Dihavina đền NS Phú Quang bằng “nhuận bút đặc biệt”

– Việc xin lỗi này diễn ra như thế nào, thưa ông?
– Quả thật chúng tôi có sai sót lớn là quên đề tên tác giả, nhưng do phải làm nhiều chương trình nên sơ suất. Dihavina đã xin lỗi và được anh Phú Quang thông cảm. Nhạc sĩ đã lấy hết vào sáng 15/7 gồm 5,7 triệu đồng tiền mặt và 3,8 triệu bằng CD. Sau khi nhận tiền, anh đã đồng ý cho chúng tôi tiếp tục phát hành Lãng đãng chiều đông Hà Nội trong đó Dihavina làm lại bìa CD và in thêm tên tác giả.
– Nếu các nhạc sĩ khác cũng đòi mức giá như của Phú Quang thì sao?
– Nếu ai cũng đòi như vậy thì Dihavina vỡ nợ mất. Tôi nghĩ rằng sẽ không còn ai đòi hỏi đặc biệt như Phú Quang nữa. Những tác giả gây khó khăn, đòi hỏi ngoài sức của chúng tôi thì Dihavina sẽ không làm nữa, nhưng đã trót rồi thì đành chịu, sau này mọi việc chắc sẽ phải cẩn thận hơn.
– Ông nghĩ thế nào về việc trong CD “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” có nhiều bài hát sai lời?
– Ca sĩ N.T. hát sai không phải là lỗi của Dihavina, vì anh ấy tự tìm bài, tự thực hiện. Sai này khi Phú Quang kêu sai, chúng tôi đã mời N.T. đến thu lại.
– Phó giám đốc và Trưởng phòng Biên tập của Dihavina đều cho rằng ông là người quyết định tất cả, còn họ không có vai trò gì trong việc làm CD. Ông nghĩ sao về điều này?
– Ông phó giám đốc nói chỉ biết việc của Phú Quang khi đọc báo là không đúng bởi chính ông ấy đã làm soạn thảo trích ngang cho giấy phép xuất bản trước khi tôi ký duyệt. Các chương trình sản xuất đều do ông viết giấy và lên kế hoạch, nói không biết là một sự vô trách nhiệm.
(Theo GĐXH)

1gom