LAF tăng khác thường

Tuy nhiên, với khối lượng khớp lệnh không đáng kể (trên 5.000 cổ phiếu) thì khả năng ổn định mức tăng này là rất khó xảy ra.
Trong khi đó, 4 loại cổ phiếu được niêm yết còn lại đều giữ nguyên mức tăng như phiên trước, dẫn đầu là HAP (2.000 đồng), sau đó là TMS (1.500 đồng) và SAM, REE (cùng 1.000 đồng).
Chỉ số VN-Index tăng 6,76 điểm, đạt 417,79 điểm. Tổng giá trị giao dịch phiên này đạt thấp, chỉ 1,55 tỷ đồng.

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá thực hiện Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (đồng)
REE 62.000 63.000 9.200 579.600.000
SAM 60.500 61.500 900 55.350.000
HAP 110.000 112.000 700 78.400.000
TMS 96.500 98.000 5.500 539.000.000
LAF 52.500 53.500 5.300 283.550.000
BID1-100 94.900 95.200 100 9.520.000

T.X.

Close [X]
1gom
1gom