Kiện cáo bất thường ở Đông Hà, Quảng Trị

Theo Báo cáo số 16/BC-UB ngày 26/3 của UBND tỉnh Quảng Trị thì 15 hộ dân đã cản trở, không chấp hành để “mặc cả” với Nhà nước. Mục đích của ông già 80 tuổi, tên Nhơn là “xúi giục người dân không nhận tiền đền bù giải tỏa để khiếu nại”.
Việc làm của ông Nhơn bắt đầu từ ngày 12/10/2000, khi ông tiếp xúc với bà con và diễn thuyết với 15 hộ dân trong khu giải tỏa xây dựng chợ Đông Hà. Ông Nhơn đã có những lời lẽ phê phán lãnh đạo tỉnh và thị xã Đông Hà và sau đó làm bản kiến nghị, có chữ ký của 15 hộ dân, gửi lãnh đạo tỉnh và các ngành địa phương. Văn bản này có phần góp ý về phương án giải quyết khiếu nại. Tập thể những người dân ở đây cũng đề nghị lập ban thanh tra nhân dân để xem xét lại ba giai đoạn giải tỏa, đền bù, đồng thời “đình chỉ ngay Quyết định số 204/QĐ-UB của UBND tỉnh mà hiện ông Lê Quang Bình, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà đang thúc ép dân thi hành”.
Phản ứng trước việc làm này, ngày 7/11/2000, UBND phường 1, Đông Hà đã họp cán bộ cốt cán, phê phán ông Nhơn là “kích động, tạo điều kiện cho một số phần tử xấu lợi dụng, gây mất đoàn kết nội bộ”. UBND thị xã cũng làm Báo cáo 49/BC-UB ngày 15/11/2000 khẳng định việc 15 hộ ký tên đại diện cho tập thể nhân dân khu phố 1, kiến nghị lập đoàn thanh tra là sai…
Theo kế hoạch, việc giải tỏa phải hoàn thành từ tháng 6/2000. Tháng 10/2000, ông Nhơn mới “vào cuộc”. Như vậy, những mâu thuẫn giữa người dân địa phương và chính quyền là có thật. Và cùng với sự tham gia của ông Nhơn, mâu thuẫn này trở nên gay gắt hơn. Việc giải quyết khiếu kiện không dứt điểm, tận gốc của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị đang làm phức tạp quan hệ dân chính ở địa phương.
(Theo Lao Động, 19/4)

1gom