Đền bù cho đất ở sử dụng trước ngày 8/1/1988

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 thì người được thừa kế quyền sử dụng đất được đền bù thiệt hại về đất, nếu quyền sử dụng đất đó có giấy tờ hợp lệ theo quy định tại các khoản từ 1 đến 6 Điều 6 Nghị định này.
Gia đình bạn đang sử dụng đất đô thị, do đó việc đền bù thiệt hại đất đô thị được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 22 như sau: Đất bị thu hồi là đất ở thì được đền bù thiệt hại bằng tiền, nhà ở hoặc đất ở tại khu tái định cư. Mà theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đất ở là đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở và các công trình sinh hoạt như bếp, sân, giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, nơi nuôi gia súc…
Do vậy, nếu gia đình bạn sử dụng ổn định đất ở trước ngày 8/1/1988, được UBND phường xác nhận là đất ở và bạn đã nộp thuế đất đầy đủ, thì diện tích đó là đất ở và khi thu hồi đất, Nhà nước phải đền bù theo diện tích đất ở.
Hiện nay, trong Luật Đất đai và các quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định về mức giá đất ở tại đô thị, nhưng mức giá đó là để Nhà nước giao đất, không áp dụng để đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi.
Pháp Luật

1gom