Andersen có tổng giám đốc điều hành mới

Cardoso giữ chức chủ tịch Ban cộng tác viên của hãng từ năm 2000. Ông làm việc ở chi nhánh Andersen tại Pháp. Tân tổng giám đốc điều hành tuyên bố: “Ở vị trí mới này, trách nhiệm của tôi đã được mở rộng. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các kiểm toán viên trên khắp thế giới để giúp họ mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng, càng nhanh càng tốt”.
Trong khi đó, các quan chức tư pháp Mỹ đang xem xét không quy trách nhiệm hình sự cho Andersen nếu công ty này thừa nhận đã tiêu hủy văn bản của Enron. Ban lãnh đạo hãng kiểm toán lập luận, chỉ một số thành viên tại văn phòng Houston có hành động sai trái mà thôi.
Hạnh Dung (theo CNN)

1gom