Giả mạo hồ sơ đưa người sang định cư tại Mỹ

Giấy tờ trong các bộ hồ sơ này đều được ký dưới tên Nguyễn Thị Nha Trang, quản lý điều hành của Tổng lãnh sự Mỹ; Michael Thiệp, Giám đốc Trung tâm xử lý hồ sơ Washington; và C. Cindy Lee, nhân viên văn phòng đại diện Chính phủ Mỹ. Tổng lãnh quán Mỹ khẳng định các cá nhân và chức vụ trên đều giả mạo.
Theo cơ quan ngoại giao này, thời hạn nhận đơn cuối cùng của chương trình HO (dành cho những người đã ở trong các trại học tập cải tạo trước đây) và U11 (dành cho nhân viên làm việc cho Chính phủ Mỹ trước đây) là ngày 30/9/1994. Các trường hợp đang được phỏng vấn đều đã nộp đơn trước thời hạn này. Lời hứa hẹn sử dụng các hồ sơ nói trên để được xuất cảnh đều là gian dối.
(Theo Tuổi Trẻ)

Close [X]
1gom
1gom