Năm vấn đề cần chú ý khi xuất hàng sang Nhật

h
Phải nắm rõ thông tin về thị trường Nhật Bản.

Đó là 5 điểm quan trọng các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý nếu muốn thành công trong xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.
Lời khuyên trên được các doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra tại Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Nhật” do Hiệp hội Công thương TP HCM tổ chức sáng qua. 
Doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm thông tin về thị trường Nhật Bản qua website: http://www.jetro.go.jp/ttppe
(Theo Lao Động)

Close [X]
1gom
1gom