Tìm anh Tran Tri Thuc, từng làm ở Cục Kỹ thuật Quân khu 5

From: Tran Dinh Hung To: [email protected] Sent: Tuesday, September 10, 2002 1:19 PM Subject: Tim nguoi than
Nay tôi muốn liên hệ với thân nhân 15 thủy thủ cùng đi trên chuyến tàu đó. Địa chỉ liên hệ: Hung/Huong, phòng 22, tổ 14 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04. 7840376.
Email: [email protected]
Xin cảm ơn.

Close [X]
1gom
1gom