900 trái phiếu được khớp lệnh

Nguyên nhân khiến chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm là do 4 loại cổ phiếu SAM, TMS, LAF và SGH giảm giá.
Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh ước đạt 5,7 tỷ đồng. Có 134.400 cổ phiếu được khớp lệnh. Dưới đây là thông tin giao dịch chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VNĐ)
REE 39.300 39.300 44.400 1.744.920.000
SAM 42.000 39.700 56.400 2.239.080.000
HAP 82.500 82.500 6.400 528.000.000
TMS 52.500 48.900 13.500 660.150.000
LAF 36.700 34.200 5.500 188.100.000
SGH 32.200 30.000 8.200 246.000.000
BID1-100 96.900 96.700 600 58.020.000
BID1-200 94.100 94.100 300 28.230.000

T.X.

1gom