Biểu tình đòi điều tra tham nhũng tại Brazil

Những người biểu tình diễu hành quanh các toà nhà của Chính phủ, mang theo biểu ngữ và gõ trống, thể hiện sự ủng hộ cánh tả đối lập yêu cầu Chính phủ mở cuộc điều tra. Một biểu ngữ có ghi: “Cây ngay không sợ chết đứng”.
Hôm thứ hai, ông Cardoso đã thành lập một uỷ ban cấp nội các để điều tra các việc làm sai trái của quan chức. Chính phủ luôn cho rằng việc Quốc hội tiến hành cuộc điều tra tham nhũng là không cần thiết, bởi vì tất cả các lời cáo buộc của phe đối lập đều đang được các nhà chức trách thẩm tra.
Văn Bình (theo Reuters, 6/4)

Close [X]
1gom
1gom