Long An: Án tham nhũng tăng 75%

Về án hình sự, TAND hai cấp đã thụ lý giải quyết 607/677 vụ. Tuy nhiên, một số vụ xét xử chưa nghiêm, 11 án bị cải sửa nhiều. Nhiều trường hợp cho hưởng án treo chưa chính xác, thiếu nghiêm minh. Đặc biệt, có 86 bị án chưa thi hành án phạt tù, trong đó có 49 bị cán đã bỏ trốn, 37 chưa bị áp giải.
(Theo Thanh Niên)

1gom