Thụy Sĩ xin gia nhập Liên Hợp Quốc

Staehelin hy vọng, nước ông có thể gia nhập LHQ và sẽ đóng góp vào hoạt động của tổ chức với tư cách là một nước trung lập. Đáp lại, ông Annan nói: “Chúng tôi rất mong Thụy Sĩ trở thành một thành viên mới. Tôi muốn nói rằng các bạn đã có một quyết định đúng đắn và tuyệt vời”.
Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng gồm 189 thành viên chưa ấn định thời điểm cụ thể cho việc thông qua đơn xin gia nhập của Bern.
Trong suốt 200 năm qua, Thụy Sĩ luôn trung lập trong mọi vấn đề, nhưng kể từ năm 1950, họ đã là một thành viên tích cực của nhiều cơ quan LHQ.
Quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, Đông Timor, cũng sẽ hoàn thành thủ tục gia nhập LHQ vào tháng 9 tới.
Bá Thùy (theo Reuters)
 

1gom