Tranh cãi giữa diễn viên Hà Xuyên và đạo diễn Trần Vịnh

Đạo diễn Trần Vịnh đang chỉ đạo cảnh quay.
Đạo diễn Trần Vịnh đang chỉ đạo cảnh quay.

Theo ông, việc trả thù lao cho Hà Xuyên là thỏa đáng. Ông chọn chị vì nể lời giới thiệu của một đạo diễn khác và đã thỏa thuận miệng về thù lao trước khi quay phim. Hơn nữa, Hà Xuyên không hề đọc kịch bản và không hề thuộc thoại trong bất cứ một cảnh quay nào, kinh phí làm phim thấp nên thù lao cho diễn viên cũng thấp. Còn Hà Xuyên cho hay, chị không thể thuộc lời thoại vì không biết trước hôm sau sẽ quay cái gì, không hề có thỏa thuận nào giữa chị và đạo diễn.
Trong cuộc tranh cãi này khó có thể kết luận được ai vi phạm cam kết, vì điều quan trọng nhất là hợp đồng diễn viên không có. Qua đây, có thể thấy những căn bệnh cố hữu của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.
Thứ nhất, đạo diễn kiêm chủ nhiệm phim là một hiện tượng không lành mạnh và không phù hợp với quy trình sản xuất phim. Đạo diễn lo luôn chuyện tiền nong của bộ phim thì chất lượng, quy mô của phim khó mà đảm bảo.
Thứ hai, quá trình thực hiện một bộ phim quá ngắn. Theo đạo diễn Trần Vịnh, Ba lần và một lần gồm 10 tập quay trong 46 ngày, có nghĩa là chưa đến 5 ngày một tập phim.
Thứ ba, rất nhiều những thỏa thuận với diễn viên chỉ đơn giản là nói miệng với nhau, không có hợp đồng. Hơn nữa, đạo diễn có thể chọn diễn viên không phải theo hình dung về nhân vật mà do gửi gắm, cả nể.
(Theo Thanh Niên)
 
 

Close [X]
1gom
1gom