Quạt điện nội chiếm lĩnh thị trường

Trong đó, phần do các doanh nghiệp địa phương sản xuất chiếm tỷ trọng hơn 66,6% (tăng 67,8%); phần do doanh nghiệp quốc doanh trung ương sản xuất chiếm gần 30%, tăng gấp 2,7 lần, còn lại khoảng 3,4% (khoảng 5.184 chiếc) là thuộc về doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm trước.
(Theo Nhân Dân, 29/4)

Close [X]
1gom
1gom