Uỷ ban châu Âu trù tính thành lập nội các tinh giản

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Romano Prodi.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Romano Prodi.

Mục đích của kế hoạch là ngăn chặn tình trạng tê liệt trong quá trình hoạch định chính sách khi EU mở rộng sang phía đông. Tổ chức này sẽ bao gồm 25 nước thành viên vào năm 2004.
Ông Prodi cho rằng hệ thống hiện tại, trong đó mỗi nước lớn có hai uỷ viên, là không ổn định. Trong tương lai, mỗi nước chỉ có một đại diện mà thôi.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đề xuất chỉ một số người hạn chế tham gia nội các và sẽ trực tiếp báo cáo với ông và được gọi là phó chủ tịch. Những nhân vật này sẽ phụ trách các “siêu bộ” mới do các uỷ viên ít cao cấp hơn điều hành. Các uỷ viên được trao quyền trên cơ sở năng lực chứ không phải hộ chiếu. Tương lai của Ủy ban sẽ không phụ thuộc vào ảnh hưởng của các nước lớn hơn.
Ông Prodi cho biết các ý tưởng của ông mới chỉ ở giai đoạn đầu. Chưa có quyết định nào về việc chỉ định bao nhiêu uỷ viên phó chủ tịch.
Các quốc gia thành viên đã nhất trí tinh giản uỷ ban. Tuy nhiên, có khả năng các nước sẽ tranh cãi về cơ cấu. Anh và Pháp chỉ trích kế hoạch này là nỗ lực xoá bỏ ảnh hưởng quốc gia của họ.
Nguyễn Hạnh (theo BBC)

1gom