Bin Laden đang ở Kandahar

f
Bin Laden.

Tờ Pakistan Observer, hôm qua (4/11), còn trích lời một nguồn tin thân cận, cho biết, bin Laden đang trú ngụ trong một hang động “dài và rộng” ở Kandahar.
Đây là một thông tin khá quan trọng đối với Mỹ vì trong những ngày vừa qua, dù oanh kích ác liệt thành phố này, họ vẫn chẳng hề nhận được một chút thông tin nào về bin Laden
Bá Thuỳ (theo AFP)

1gom