Nó đã “tàng hình” trong đó

Sau chuyến công tác, anh chàng nọ mang tới phòng tài vụ hoá đơn thanh toán với danh mục:
1. Mũ: 120.000 đồng
Sau đó là mục 2, mục 3…
Cô kế toán viên vừa liếc qua đã nguây nguẩy:
– Khoản “mũ” này không ổn, viết lại đi.
Anh chàng hí hoáy viết lại, bây giờ thì khoản “mũ” nằm ở giữa danh sách. Cô kia vẫn không chịu. Lần thứ ba, anh chàng đưa tờ giấy ra, cô kế toán đọc và không thấy mục “mũ” nữa, hỏi tinh quái:
– Thế cái mũ anh để đâu rồi?
– Nó vẫn ở trong đó, nhưng tôi đố cô tìm ra được đấy!

Close [X]
1gom
1gom