Sandra Bullock thích nghe chuyện nghiêm túc

Di
Diễn viên Sandra Bullock.

Sandra quát lên: “Hãy mang câu chuyện nhăng nhít của các chị đi chỗ khác mà nói. Đây là nơi công cộng và có rất nhiều trẻ con. Hãy đừng đầu độc đầu óc non nớt của bọn trẻ bằng những câu chuyện vớ vẩn ấy”.
Khi cơn bực tức đã dịu bớt, Sandra kể lại: “Tôi không phải là người chỉ chăm chăm bới móc thói xấu của người khác. Nhưng chuyện vừa rồi quả là rất khó chịu. Nếu không đi cùng hai đứa con của bạn tôi thì tôi chẳng thèm dính dáng vào mấy con mụ bất kham ấy làm gì”.
Lan Anh

1gom