Giao dịch VF1 giảm tới 96%

Có tới 19/26 loại cổ phiếu giảm giá trong khoảng 100-600 đồng. Cụ thể, AGF, BTC (-600 đồng); GMD, NKD, SFC, HAS cùng -500 đồng; VTC, TS4 -300 đồng; LAF, BBC, DHA, TRI, CAN -200 đồng… Chỉ có 3 cổ phiếu tăng tối thiểu (+100 đồng) là SAV, BPC và SGH. Khối lượng giao dịch đáng chú ý nhất thuộc về LAF và REE đạt lần lượt là 12.540 và 11.200 cổ phiếu.
Dù khối lượng đặt mua vượt bán 19.620 song giá của VF1 vẫn bị giảm 100 đồng và kết thúc phiên chỉ có 2.230 chứng chỉ được thực hiện.
Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 2.000 GMD, 2.400 KHA và bán ra 5.000 GIL. Ngoài ra có 237.001 trái phiếu được thực hiện. Tổng giá trị thị trường nâng hơn 26,7 tỷ đồng.
Hướng Nguyệt

1gom