Tổ chức pháp chế sẽ kiểm tra văn bản pháp luật

Theo đó, các tổ chức pháp chế ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các sở ngành địa phương được bổ sung thêm chức năng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Về mô hình tổ chức, Nghị định 94 sửa đổi quy định các bộ, cơ quan ngang bộ phải có vụ pháp chế. Cơ quan thuộc chính phủ có thể thành lập phòng hoặc vụ pháp chế tuỳ theo khối lượng công việc. Các sở phải có phòng pháp chế, tổng công ty thuộc các doanh nghiệp nhà nước thành lập phòng hay bộ phận pháp chế, nếu không phải có cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc thuê cố vấn pháp lý.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sau 4 năm triển khai thi hành, Nghị định 94 đã bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý như: chỉ quy định về tổ chức và hoạt động pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ mà không đề cập đến công tác này ở các sở, ngành tại địa phương và doanh nghiệp nhà nước.
Ông Lưu cho biết, dự thảo Nghị định sửa đổi sẽ quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn về các tổ chức pháp chế.
(Theo Pháp Luật)

Close [X]
1gom
1gom