Không chính trị hoá vấn đề giúp đỡ người dân Iraq

a
Chương trình đổi dầu lấy lương thực, được triển khai từ năm 1996, cho phép Baghdad dùng một phần số tiền thu được từ bán dầu để mua hàng hoá cho nhân dân.
Trong bản báo cáo, ông Annan cũng nêu rõ tình cảnh cuộc sống của người dân Iraq. Cho dù các sạp hàng có vô số rau quả và thịt đi nữa thì phần lớn người dân cũng không đủ khả năng mua, bởi vì sức mua đã giảm đi rất nhiều. Chế độ dinh dưỡng đã được cải thiện phần nào, nhưng những người nghèo phải giảm bớt khẩu phần ăn để trang trải cho những vật dụng thiết yếu khác.
Tổng Thư ký cũng đề cập đến tình trạng thiếu thuốc men: “Một trong những nguy cơ nghiêm trọng về y tế là khả năng kháng bệnh của vi khuẩn ngày càng tăng khi điều trị các bệnh lây nhiễm, do bệnh nhân không có đủ thuốc chữa trị”.
Văn Bình (theo UPI, 6/3).
1gom