Công an được giữ lại 28% tiền thu từ xử phạt hành chính

Theo văn bản này, toàn bộ số tiền thu phạt hành chính với các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy được để lại ngân sách địa phương quản lý và phân chia sử dụng như sau: dành 30% tổng số thu đưa vào cân đối ngân sách địa phương; 28% chi cho lực lượng công an tham gia giữ gìn TTATGT trên địa bàn; 12% chi cho lực lượng thanh tra giao thông của địa phương; 10% chi cho các lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác TTATGT tại quận, huyện, phường, xã; 3% chi cho kho bạc nhà nước tại địa phương thực hiện tiền thu phạt; 3% chi cho trạm cân kiểm tra xe… Phần còn lại chi cho ban an toàn giao thông của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
(Theo Thanh Niên, 23/4)

1gom