Người cầm đầu đảo chính ở Fiji trở thành nghị sĩ

Hiện không rõ ông Speight có được phép nắm giữ vị trí của mình hay không. Ít giờ trước khi có tin chiến thắng hôm nay (5/9), ông còn phải ra toà về những lời buộc tội liên quan đến vai trò của ông trong cuộc đảo chính.
Người bị ông Speight lật đổ, cựu thủ tướng gốc Ấn Mahendra Chaudhry, cũng được bầu vào Quốc hội. Cho đến nay Công Đảng của ông Chaudhry đã giành được 18 ghế (trong số 71 ghế tại Quốc hội). Điều này đảm bảo rằng đảng của ông sẽ có tối thiểu một vị trí trong nội các tương lai.
Cựu thủ tướng Chaudhry và các thành viên khác trong chính phủ từng bị nhóm quân nổi loạn, do George Speight dẫn đầu, bắt làm con tin trong 8 tuần lễ. Những người nổi dậy khi đó yêu cầu loại bỏ người thiểu số gốc Ấn ra khỏi chính phủ.
Minh Châu (theo BBC)

1gom