Giá đất quận 2, TP HCM tăng

Khu vực còn là đất nông nghiệp lân cận các khu dân cu ven đường Lương Định Của cũng tăng giá từ khoảng 500.000 đồng lên 700.000-800.000 đồng/m²; trên đường Trần Não có nơi lên tới hơn 4 triệu đồng/m².
Điều đặc biệt là nhiều chủ cũ đứng ra mua lại đất của mình đã bán trước đây. Theo những người tìm mua đất cho biết, thông tin về khởi động của dự án đường Đông – Tây và giữa năm 2002 khởi công xây dựng đường hầm qua Thủ Thiêm, đã thu hút họ đến mua đất ở đây.
SGTT

1gom