Xây xong hạ tầng mới được bán đất

Trong các văn bản chấp thuận cho các chủ đầu tư thực hiện dự án cũng có quy định: trong vòng 3 tháng, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của quận, nếu chủ đầu tư không triển khai thì sẽ bị thu hồi dự án. Ngoài ra, Q.12 cũng yêu cầu các chủ đầu tư buộc khách hàng mua lô nền phải xây dựng nhà ở trong vòng 6 tháng kể từ khi giao đất, nếu quá sẽ bị thu hồi nền.
Ông Trung cho rằng, những biện pháp trên nhằm ngăn chặn việc mua bán lòng vòng đất trong các dự án.
(Theo Thanh Niên)

Close [X]
1gom
1gom