LHQ đưa bằng chứng đầu tiên về việc Iraq xuất lậu dầu

Trong khuôn khổ chương trình đổi dầu lấy lương thực, Iraq chỉ được phép bán một lượng hạn chế dầu mỏ ra ngoài để thu ngoại tê. LHQ sẽ giữ số tiền đó trong quỹ riêng để chi trả cho lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác mà Baghdad yêu cầu.
Iraq lập tức bác bỏ cáo buộc trên của chủ tịch chương trình đổi dầu lấy lương thực. Đại sứ nước này tại LHQ Mohammed Aldouri đã trả lời bằng công văn rằng tổ chức tiếp thị dầu mỏ Iraq vẫn ghi chép đầy đủ về việc bán dầu và không có thông tin nào liên quan tới sự việc vừa được nêu.
H.F. (theo Reuters)

1gom