Kỷ luật Phó giám đốc Sở Địa chính TP HCM

Trong vụ án này, ông Năm, ông Nhàn và một số cán bộ Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố và Sở Địa chính đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giải quyết các dự án nhà ở của Công ty Đông Phương (do Giao làm giám đốc), tạo điều kiện để Giao lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân.
Liên quan trách nhiệm trong vụ án này, cơ quan chức năng đang xem xét kỷ luật Đảng 6 cá nhân là chuyên viên, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Địa chính nhà đất, Sở Kế hoạch đầu tư.
(Theo Tuổi Trẻ)

1gom