UBND phường Tứ Liên phải làm lại kiểm điểm

Ông Tuất cho biết thêm, trong một vài ngày tới, ông sẽ tới làm việc trực tiếp với UBND phường Tứ Liên về vấn đề trên.
Ngày 8/7, UBND quận Tây Hồ đã có công văn số 314/UB-VP yêu cầu UBND phường Tứ Liên tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể UBND phường, trong việc để tụ điểm đánh bạc của Phạm Ngọc Châu (Châu “còi”), đàn em Năm Cam ở khu vực phía Bắc, tồn tại nhiều năm trên địa bàn phường mà không xử lý. Quận cũng yêu cầu xác định rõ tập thể hay cá nhân nào bao che cho tụ điểm đánh bạc này.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
 

1gom