31/12: Hạn cuối đăng ký trả cổ tức Transimex

Lịch cụ thể như sau: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức 26/12; ngày thanh toán cổ tức 25/2/2002 và tỷ lệ trả cổ tức đợt 2/2001 của Transimex là 9% (900 đồng/cổ phiếu). 
(Theo Phòng phân tích – IBS)

1gom