Trái phiếu chính phủ chưa hấp dẫn nhà đầu tư

Hôm qua, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho biết, mặc dù trái phiếu chính phủ chiếm đến 81% tổng giá trị chứng khoán niêm yết nhưng khối lượng giao dịch chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 6,31% giá trị giao dịch trên toàn thị trường).
Nguyên chính là do lãi suất của trái phiếu rất thấp, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, vốn chủ yếu là đầu tư ngắn hạn. Vì vậy, việc mua bán cổ phiếu vẫn được chú ý nhiều hơn.
(Theo Thanh Niên)

1gom