Chuyên gia ‘chạy án’ miệt vườn có hành vi khủng bố

Ông Kính cho rằng, anh Minh đã lén ghi âm các cuộc trao đổi của mình, nên tìm cách tiếp cận, mua chuộc đồng thời đe doạ để anh giao lại cuộn băng. Thậm chí ông Kính còn yêu cầu anh không được ra làm chứng trước tòa để chống lại ông ta. Thuyết phục không thành, đêm 7/10, ông ta dẫn 6 côn đồ đến trấn áp gia đình anh Minh. Không tìm được, bọn côn đồ đã chém nhiều nhát vào cột nhà và lên nói rằng: “Nếu thằng Minh ngoan cố thì chỉ có đi mà không có về”. Đêm 9/10, một lần nữa ông Kính dẫn côn đồ đến nhà anh Minh…
Anh Nguyễn Ngọc Minh đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan pháp luật địa phương, nhưng hiện chưa được hồi âm.
(Theo Người Lao Động)

1gom