Sự lựa chọn khó khăn

Đằng nào chả đứt011101-1348599196_480x0.jpg
Một cô gái hỏi người yêu:
– Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?
– Đằng nào cũng thế. – Chàng thở dài – Anh lấy một triệu USD.
– Vậy là anh không yêu em?
– Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.
***
Chả dại nữa
– Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!
– Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.
– Anh nói vậy là sao?
– Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.
***
Chỉ hơi lo thôi
011102-1348599197_480x0.gifChàng âu yếm nàng và hỏi:
– Làm vợ anh, em có sợ nghèo khổ, vất vả không?
– Không! Nhưng em hơi lo lo.
– Lo gì nữa, nói anh nghe xem nào?
– Lo anh lại giống 3 thằng chồng trước của em.

1gom