Cần làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm LĐBĐVN

From: Pham Ngoc To: [email protected] Sent: Thursday, January 06, 2005 10:33 PM Subject: Can phai lam ro trach nhiem va kiem diem LDBD
Theo tôi nghĩ, bản thân nhà lãnh đạo hãy đặt địa vị mình vào vai trò huấn luyên viên xem mình sẽ xử sự thế nào. Trong mỗi con người đều có một lòng tự ái và tự trọng nhất định. Các vị đã lên đến vị trí lãnh đạo mà không hiểu được những kiến thức cơ bản về quản lý sao.
Chúng ta cần phải có những nhìn nhận thẳng thắn về khả năng và năng lực của đội tuyển chúng ta. Để xây dựng được một đội bóng mạnh, chúng ta cần phải có một chiến lược dài hạn chứ không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi được. Điều đó chỉ có thể xảy ra được khi có phép màu.
Thử hỏi rằng sau vụ kiện này có huấn luyện viên nước ngoài nào dám liều mình nhận làm huấn luyện viên cho đội tuyển của chúng ta? Hơn thế nữa, các nước trên thế giới sẽ nhìn nhận về tinh thần fairplay của Việt Nam ra sao? LĐBĐVN đã làm mất đi tinh thần cao thượng của người Việt Nam. Các nhà chức trách nên làm sáng tỏ vụ này và kỷ luật nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm để mỗi người Việt chúng ta có thể ngẩng đầu với các nước bạn bè trên thế giới.

1gom