Đối tượng và thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao

I. Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ
Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:
1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.
2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.
3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương.
II. Thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của Nhà nước
1. Thủ tướng Chính phủ.
2. Thủ trưởng cấp bộ, tỉnh.
3. Thủ trưởng các tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc bộ; sở, ban, ngành thuộc tỉnh (phải có văn bản của thủ trưởng cấp bộ, tỉnh về thông báo quyết định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, con dấu và chữ ký của người được ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an).
4. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và quy chế quản lý cán bộ công chức của các cơ quan tổ chức này.
III. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu:
– Quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản (bản chính, chữ ký mực).
– Bản photocopy thư mời (của phía nước ngoài).
– Tờ khai để cấp hộ chiếu công vụ (bản chính, có dán hình 4 x 6, có dấu giáp lai và chứng nhận của cơ quan hiện đang công tác).
– 02 ảnh 4×6 cm để làm hộ chiếu (hình mới nhất, chụp thẳng, không đeo kính).
– Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu).
– Phiếu đề nghị (khai tại chỗ đối với người đến làm hộ chiếu).
IV. Những yêu cầu cần lưu ý khi làm hồ sơ:
a) Quyết định: Cần ghi rõ và chính xác số quyết định, ngày tháng năm cấp quyết định; tên họ; chức vụ; nước đến; ngày đi ngày về; kinh phí chuyến đi (do ai chịu trách nhiệm).
b) Tờ khai: điền đầy đủ trên tờ khai để cấp hộ chiếu
– Số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (theo tên các địa phương hiện nay).
– Tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), con cái (đang sống, đã chết hoặc đang ở nước ngoài).
– Địa chỉ hộ khẩu thường trú.
– Đã đi nước ngoài gần đây nhất mang hộ chiếu gì và ngày cấp.
– Xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cần được ghi đầy đủ; dấu và chữ ký rõ ràng, đóng dấu giáp lai ảnh 4x6cm trên tờ khai.
c) Yêu cầu nộp lại hộ chiếu cũ (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nhưng có nhu cầu cấp mới).
V. Thủ tục cấp công hàm:
– Giấy giới thiệu của cơ quan nơi đang công tác (cho người đến làm công hàm).
– Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (bản chính, chữ ký mực).
– Hộ chiếu (bản chính).
– Bản photocopy thư mời.
* Công dân có nhu cầu cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội cần liên hệ trực tiếp Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao (40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04-8234510).
VI. Trường hợp bị mất hộ chiếu, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:
a) Mất hộ chiếu:
– Phải có đơn cớ mất (được cơ quan công an chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho các cơ quan chức năng, sau 15 ngày mới cấp lại hộ chiếu mới.
– Cung cấp đầy đủ thông tin của cuốn hộ chiếu bị mất (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp).
– Làm thủ tục cấp hộ chiếu mới (như hướng dẫn trên).
– Nộp tiền phạt với lệ phí gấp đôi.
b) Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:
– Trường hợp hộ chiếu phải bổ sung sửa đổi những chi tiết quan trọng, hồ sơ cần có:
* Văn bản cử đi nước ngoài.
* 01 tờ khai sửa đổi, bổ sung (theo mẫu).
* Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
* Hai ảnh 4×6 cm
* Giấy tờ chứng minh lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.
VII. Lệ phí và thời gian trả hộ chiếu:
a) Lệ phí:
– Lệ phí cấp hộ chiếu: 200.000 đồng.
– Hộ chiếu bị mất, bị hỏng cấp lại hộ chiếu mới lệ phí gấp đôi.
– Bổ sung, sửa đổi trong hộ chiếu: 50.000 đồng.
– Lệ phí gia hạn hộ chiếu: 100.000 đồng.
– Lệ phí công hàm (đối với những nước phải xin thị thực và có nhu cầu phải làm công hàm): 10.000 đồng.
– Trẻ em đi cùng: 50.000 đồng.
b) Thời gian trả hộ chiếu:
– Hộ chiếu: 5 ngày.
– Công hàm: 2 ngày.
Địa chỉ liên hệ:
* Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, số 6 đường Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, quận I. ĐT: 08-8292553, 8224224.
* Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao: 40 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04-8234510.

Close [X]
1gom
1gom