Hãy đặt mình vào vị trí của vợ anh

From: VuTo: [email protected] Sent: Wednesday, March 27, 2002 2:48 PM Subject: hi anh
Một điều may mắn cho anh là được cha vợ thương và ủng hộ, như vậy là may mắn lắm rồi. Anh hãy thử đặt mình vào vị trí của vợ anh xem.

1gom